On-line opfølgning, webinarer

Vi lancerer gratis, periodiske opfølgningsseminarer for deltagere på vore kurser. Formatet af disse er en kort præsentation (ca 20 min) af et specifikt og/eller nyt emne, derefter er der mulighed for at stille spørgsmål og deltage i diskussionen (ca 30 min).

Det første finder sted den 25. oktober 2018 kl 15 via Google Hangout, senere skifter vi til en egentlig streaming platform. I starten vil vi tilbyde et sådant webinar hver måned.

Det første emne vi tager op, er value estimation, hvordan komme i gang med at estimere værdien på backlog items. Hvad er forskellen på “Must Have”, “Exciter” og “Satisfier” items? Hvordan engagere brugere og stakeholdere.

Meld til via email på info@agileleanhouse.com og få tilsendt et link, så I kan deltage. Spørgsmål kan også sendes til denne adresse før webinaret.

— Kurt Nielsen