View Sidebar

Andre sites

Køb Scrum tilbehør og kurser on-line
ScrumMaster.dk shop

Login
 
 

Præsentation Agile Lean Leadership

Siden 2001 har Scrum fået stor udbredelse indenfor snart sagt alle former for projekter. I det videre perspektiv er dette flydt sammen med Agile og Lean til en stor strøm af nye måder for organisationer at organisere sig på for at være relevante i det 21. århundredes turbulente markeder og generelle forhold.

Vi har sammen med vore norske og svenske kollegaer, Geir Amsjø og Arne Åhlander og andre arbejdet på at generalisere de helt grundlæggende værdier og principper i Scrum og Agile, så de kan bruges som et mønster for en hel organisation. Der er meget værdi at hente ved at lære sig disse mønstre.

Vi kalder dette “Agile Lean Leadership” og vi vil gerne invitere til en hurtig gennemgang den 3. april i Vejle, begge dage fra kl 17:00 til ca 19-19:30. Det er gratis og der er lidt mad, men vi beder om tilmelding på info@ScrumMaster.dk, vi gennemgår hovedideerne:

  • Udfordringerne og de værdier, der kan opnås, den historiske baggrund.
  • Hvordan organisere udefra og ind, altid med fokus på kunderne.
  • Hvordan organisere teams, beslutningsgange og samspil – også med økonomidelen.
  • Hvad kan man gøre i praksis. Blandt andet vil vi gennemgå et case study om RiksTV i Norge, hvor vi har været med til at transformere organisationen.

Vi afholdt et offentligt Agile Lean Leadership Foundation kursus i Oslo d. 16. marts, vi har et i Vejle d. 25. april og i København den 26. april. Det er et enkelt-dags modul i lederskab og organisationsopbygning, det forudsættes, at man har været igennem Certified Scrum Master eller Scrum Product Owner kurset. Læs mere her…

Tilmelding via email til info@ScrumMaster.dk